Je to tak. Jeden by ani neřekl, že při řízení města se vyskytne tolik šťastných náhod. Anebo ne úplně šťastných? Posuďte sami.

Na tomto blogu vám budu čas od času přinášet informace o shodách okolností, které přináší nejen politika v Chomutově.

Dobré čtení přeji!