Některé věci se nedají vysvětlit jinak než jako šťastná náhoda. Platí to i pro pronájem reklamních ploch na chomutovských autobusových zastávkách – nazývaných City Light Vitríny (CLV). Tyto reklamní plochy měla od roku 2012 v pronájmu společnost RENCAR PRAHA, a.s. za roční nájemné 158.693,- Kč. Jenže 14. června 2017 společnost nájemní smlouvy vypověděla s účinností na Silvestra téhož roku. Že prý zájem o reklamu klesá. Je zajímavé, že smlouva byla vypovězena právě na začátku roku komunálních voleb – při volbách lze obvykle očekávat zvýšení příjmu z reklamy.

Rada města na vypovězení smlouvy reagovala zveřejněním záměru vitríny pronajmout.  Na úřední desce jste se o možnosti pronájmu mohli dočíst mezi 13. a 29. listopadem roku 2017. Zareagovala společnost RENCAR PRAHA, a.s. a 23. listopadu 2017 městu zaslala nabídku na pronájem vitrín za 50.000,- Kč za rok s vyjádřením, že o podmínkách nájmu je ochotná dále jednat.

Se společností RENCAR PRAHA, a.s. již ale rada města dále nejednala. Radní namísto toho opět zveřejnili skoro vánoční nabídku na pronájem, na úřední desce byla zveřejněna mezi  11. a 27. prosincem 2017. Na tuto druhou výzvu reagovala den před Štědrým dnem společnost Consilium Bonum s.r.o. Za roční pronájem 112 vitrín nabídla firma 60.000,- Kč, tedy o 10 000 Kč více než RENCAR. Protože společnost Consilium Bonum s.r.o. podala vyšší nabídku, byl jí radou města 29. ledna 2018 pronájem schválen.

Jen shodou okolností je vlastníkem firmy Consilium Bonum švagr náměstka primátora Davida Dindy. Je rovněž shoda okolností, že pronájem neproběhl formou veřejné soutěže, takže v době kdy firma Consilium Bonum posílala svou nabídku, byl dopis s nabídkou firma RENCAR PRAHA již měsíc otevřen a nabízená cena byla úřadu známa. Třešničkou na dortu je pak fakt, že vlastníkem internetové domény http://consiliumbonum.cz/ je sám pan David Dinda.

Dále již měly věci rychlý spád. Smlouva se společností Consilium Bonum s.r.o. byla primátorem města podepsána 22. května 2018. Krátce poté zadal chomutovský zoopark, který spadá do gesce náměstka primátora pana Davida Dindy, reklamu na City Light vitrínách. Cílem reklamy s roztomilými zvířátky bylo zřejmě upozornit občany města na skutečnost, že ve městě mají zoopark. Během předvolební kampaně před komunálními volbami pak vitríny obsadili kandidáti Nového severu v čele se svým lídrem – panem Davidem Dindou.

Někdo by mohl namítat, že takový souběh okolností nemůže být náhoda. Chomutov je však město, kde ke šťastným náhodám dochází zcela pravidelně. Jen si vzpomeňte, jak Alexandr Novák náhodou zakoupil pozemky pod plánovaným plynovodem a stát je pak musel od něj vykoupit.

PS: Společnost Consilium Bonum byla přejmenována na CB-services. Ta inzeruje, že jednu ze 112 reklamních ploch si lze pronajmout od 50 Kč/den. No počítejte sami.