Vedení chomutovské radnice posílá do jednání listopadového zastupitelstva návrh rozpočtu, který počítá s příjmem 30mil Kč z hazardu. Součástí materiálu je i novelizace obecně závazné vyhlášky, kterou chce vedení města hazard opět povolit. Novela vyhlášky zdánlivě bere ohled na občany, neboť povoluje pouze kasina a to jenom mimo centrum města a sídliště. Fakticky se však jedná o zadní vrátka, kterými se hazard vrátí do města.

Až vám bude někdo tvrdit, že kasino je vlastně taková volnočasová aktivita a dobrá zábava, nevěřte mu. Ani když je to někdo z radnice.

Nejprve něco z historie. Město Chomutov zakázalo herny v roce 2014. Hned následující rok město vyhláškou zakázalo i kasina. V roce 2015 sice v Chomutově žádné kasino nebylo, ale někteří majitelé heren se pokusili zákaz automatů obejít a požádali si o registraci na kasino. Zákon totiž umožňuje provozovat automaty i v kasinu. V praxi tedy stačí mít v kasinu připravené tři stoly na živou hru a k tomu můžete provozovat další 30automatů stejně jako v běžné herně. Jestli živou hru také někdo hraje nebo jestli všichni hrají jen automaty není rozhodující. Povolení provozovat kasino je tak zároveň povolením provozovat automaty.

Když chomutovská radnice naposledy chtěla povolit kasina, hrála v tom roli firma napojená na chomutovského kmotra Nováka. Nápad povolit kasina ožívá v době koronaviru.

Nikdo nepochybuje o tom, že hazardní hry mají dopad na život obyvatel města. Pokud občané města prohrávají své výplaty v automatech, dopadá to nejen na ně, ale ještě více na jejich rodiny. Dopad je tím větší, čím více je ve městě sociálně slabých obyvatel. Právě proto se provozovatelům vyplatí automaty v sociálně slabých oblastech, kam turisté příliš nejezdí. Hráčská závislost je v principu podobná jako jiné závislosti. Čím širší je nabídka drog, tím více je závislých a stejné je to u hazardu. Čím více příležitostí, tím více závislých. Je třeba si také uvědomit, že hazard a s ním spojené patologické chování ohrožuje všechny obyvatele města, nejen ty, kteří hazardu již propadli.

Řada radnic si naštěstí v posledních letech uvědomila, jak hazard škodí a ve svých městech jej zakázala. Proto v ČR vidíme postupné ubývání automatů. Chomutovská radnice jde ale zcela opačným směrem a hájí se tím, že zákonem zavedený registr hráčů patologické jevy omezí. Smyslem registru hráčů je zabránit, aby v hernách prohrávali peníze lidé, kteří pobírají sociální dávky nebo již jsou v dluzích. Do registru jsou tak zapsáni příjemci dávek hmotné nouze a osoby v úpadku (insolvenci). Osoby uvedené v registru podle zákona nesmějí provozovatelé nechat hrát. Zavedení registru hráčů však prevenci sociálně patologických jevů nevyřeší, protože v registru nejsou zařazeny osoby s exekucí. Pro srovnání: v Ústeckém kraji  je 2.2% osob v insolvenci, ale 16.7% osob s exekucí (v Chomutově dokonce  18.8% – třetí nevyšší v ČR). Navíc je hazard je všude na světě spojen s dalšími patologickými jevy, jako je prostituce nebo distribuce a užívání návykových látek. Odpovědné země se také snaží bojovat proti praní špinavých peněz, které hazard vždy umožňoval.

Není nad to občanům zajistit další možnost, jak se dostat do dluhů. Aneb rozvoj města v podání současné radnice.

Obecně závazná vyhláška, kterou vedení radnice nyní předkládá do zastupitelstva, zakazuje provozování her na sídlištích a v takzvaném širším centru města. Zajímavé je, že širší centrum města je v této vyhlášce menší než centrum města v opatření obecné povahy, kterým město vyhlásilo takzvanou bezdoplatkovou zónu. (Bezdoplatková zóna určuje území města se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kde nelze pobírat doplatek na bydlení od úřadu práce.) Hazardní hry tak bude možné provozovat v místech, kde herny dříve byly a které samo město vyhlásilo za oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Z výše uvedeného je jasné, že návrat automatů do města by rozhodně nebyl přínosem pro město ani jeho obyvatele. Jediný kdo na návratu automatů vydělá, budou jejich provozovatelé a případně další na ně navázané osoby. Žádné odpovědné město nechce získávat peníze do rozpočtu za cenu zvýšením počtu závislých a zadlužených občanů.