(Čtení pro horké letní večery)

Na začátku července byly před vstupem na Kamencové jezero pokáceny tři duby červené. Od té doby se ve svém okolí opakovaně setkávám s otázkou, proč byly stromy pokáceny a co bude s těmi ostatními. Pokusím se na v tomto textu shrnout, co jsem dosud zjistil.

Vedení města plánuje úpravu vstupního prostoru na Kamencové jezero včetně rekonstrukce parkoviště v Přemyslově ulici. Projekt rekonstrukce byl zadán Mgr. Ing. Lucii Radilové (Brno) a v rámci této zakázky byl zpracován i dendrologický posudek na alej dubů červených v Přemyslově ulici.

Tento dendrologický posudek zpracoval Ing. Josef Souček (Neveklov), který stav stromů posuzoval letos v březnu. Tahové zkoušky ani akustické měření neprovedl.
Doporučení z  posudku lze shrnout následovně: 10 stromů je nutné pokácet, ostatní stromy stejně nebudou žít příliš dlouho a budou zasaženy plánovanou stavbou. Nejlepším řešením tedy bude pokácet celou alej a vysázet znovu (!)

Pařez po mohutném dubu letním na rohu Krátké a Dostojevského ulice. Strom uschnul po rekonstrukci blízkého vodovodního potrubí. Sourozenec starého dubu na přežil.

Vzhledem k tomu, jak radikální bylo doporučení prvního posudku, nechal si odbor životního prostředí zpracovat druhý (oponentní) posudek. Druhý posudek zhotovili pracovníci znaleckého ústavu Arbonet s.r.o. V rámci toho posudku byly provedeny tahové zkoušky a akustická měření kmenů. Doporučení druhého posudku lze shrnout: Je nutné pokácet 5 stromů, z toho 3 bezodkladně.

Kácení těchto tří stromů bylo provedeno na počátku července. Dva stromy bylo pokáceny běžným přístupem, jeden stromolezecky.

Potud historie kácení.

Z posudků ale vyplývá i jiný (a z mého pohledu důležitější) závěr. Jakýkoli stavební zásah v okolí stromů povede k jejich odumření.
Proč?
Změna klimatu způsobila, že máme již několikátý výrazně suchý rok v krátkém období. Stromy se dokáží se suchem po nějakou dobu vyrovnat, několik suchých let je ale přivede na hranice sil a řada z nich umírá.  Pokud provedeme v okolí stromů výkop, dojde k poškození kořenů a zároveň odvedení vody.
Stromy, které jsou již tak vyčerpané, uhynou.  V letošním suchém létě již v Chomutově zemřela řada stromů.
Pokud by došlo k realizaci stavby, zahyne i alej dubů červených v Přemyslově ulici.

Extrémní počasí zároveň způsobuje, že se přes veškerou péči nedaří udržet nově vysazené stromky. Pokud tedy bude alej vykácena a městu se podaří přesvědčit správce sítí, aby s novou výsadbou stromů souhlasili, stromy se pravděpodobně stejně dlouhodobě neudrží.

Sakury v horní části Přemyslovy ulice. Usychající starší strom.

Pokud chceme v Chomutově udržet bohatou zeleň budeme muset stromy brát jako prioritu při stavbách. Znamená to, že stavby budou muset respektovat široké ochranné pásmo kolem stromů. Kde to nebude možné, budeme se muset rozhodnout, zda chceme stromy nebo stavbu.

Doufám, že v případě aleje v Přemyslově ulici dá vedení města přednost stromům před opravou parkoviště.

Marian Bystroń

Sakury v horní části Přemyslovy ulice. Nově vysazený strom rovněž nepřežil.